recordinghacks

Mics tagged: kk83

Neumann M 50 Omnidirectional Neumann M 50
Omnidirectional Tube Condenser Microphone
side-address, tube, condenser, pvc, ac701, kk83, msc2, spherical-capsule, kk50, kk53
Neumann KM 183 Omnidirectional Neumann KM 183
Omnidirectional Pencil Condenser Microphone
pencil-mic, transformerless, end-address, crossed-slit, series-180, kk63, kk83, k30